dimarts, de febrer 21, 2006
HOMENATGE A UN DESCONEGUT
Has saludat la vida
dins la casa en ruïna,
a prop de la marina.
Has donat repòs alteu cos cansat,
entre murs vells,
pintats de murals.
Has reprimit els pensaments,
en el generós perfum dels pins.A costat del teu cos,
desfet per la solitud,
un full amb poques paraules
de salut, i uns somnífers cruels.
Hi ha tant fred en el
teu son ,
però, hi ha més fred
en la indiferència del món.
Hi ha tanta foscor
dins la casa a prop de la marina.
Hi ha tanta foscor
en la indiferència del mon.