dimarts, de febrer 21, 2006


LA TEVA IMATGE
Has reeixit a veure’m
amagada dins els meus pensaments.
Només un teu gest i
un tremolor m’envolta;
el cor comença a córrer enfollit
en cada direcció del meu cos.
Un profund respir
i l’afany s’atenua.
En els ulls tinc
un mirall de llàgrimes
on ofegar la teva imatge
per conservar-la per llarg
temps dins de mi.

LA TUA IMMAGINE

Sei riuscito a vedermi
nascosta nei miei pensieri.
Solamente un tuo gesto
ed un brivido mi avvolge;
il cuore comincia a correre impazzito
in ogni direzione del mio corpo.
Un profondo respiro
e l'affanno si attenua.
Negli occhi ho
uno specchio di lacrime
in cui affogare la tua immagine
per conservarla a lungo dentro di me.