dimecres, de setembre 05, 2007

PER ANDREA...

PEL MEU COSÍ ANDREA (29 ANYS) QUE AVUI HA MORT A CAUSA D’UN COP DE PUNY DONAT PER UN MALINTENCIONAT QUE L’HA FET CAURE D’UNA ESCALA . AQUESTA NO ÉS POESIA, PERÒ CRÒNICA REAL I BRUTAL

ANDREA


BUSCO LES PARAULES ADEQUADES, QUE DONEN CONSOLACIÓ, PERÓ NO LES TROBO.
VOLDRIA FER UNA MICA MEU AQUEST IMMENS DOLOR…UNA MORT AIXÍ ABSURDA T’HA PORTAT VIA,ANDREA, DEIXANT-NOS AFLIGITS I ESVERATS.
AQUESTA VEGADA HAS VOLAT MASSA ALT,HAS ANAT MASSA A LLUNY…MÉS ENLLÀ DE LA MIRADA, MÉS ENLLÀ DELS NÚVOLS.
PER-QUÈ SOM POLS ,I SI UN BUFEC DE VIOLÈNCIA DECIDEIX D’ELIMINAR-NOS, UN INSTANT DESPRÉS SOM PERDUTS EN EL VENT.
DONEU-ME LES PARAULES PER ASSISTIR ELS CORS DESTROZATS D’UN PARE, UNA MARE, UN GERMÀ.
PER EIXUGAR LA PLOR DELS AVIS, PARENTS I AMICS…PER DIR-LI QUE MÉS ENLLÀ D’AQUELLA PORTA HI HA LA VIDA VERITABLE!
PERÒ, ENCARA NO HI CREC…NO M’HO IMAGINAVA….NO ESTIC ENCARA PREPARADA PER AIXÒ, I LA MEVA ÀNIMA ÉS AFLIGIDA.
VULL ALESHORES, RECORDAR COM ERES, SUAU, GENTIL, SEMPRE SOMRIENT I AFECTUÓS VERS EL PRÒXIM..UN ANGEL SOBRE AQUESTA TERRA!
PERÒ, L’AHIR ERA HISTÒRIA, L’AVUI ÉS UN REGAL I EL DEMÀ ÉS UN MISTERI..I EL TEU DEMÀ, ANDREA, SERÀ UN ENORME FAIX DE LLUM, QUE LLUIRÀ SOBRE EL CAMÍ DEL TEUS FAMÍLIARS, PER AFRONTAR ELS DIES MÉS DIFÍCILS I PESATS.
AVUI PERÒ, VEIG NOMÉS FOSCOR, EM SENTO MASSA FRÀGIL I PLORO TOTES LES MEVES INÚTILS LLÀGRIMESPER LA TEVA PREMATURA MANCANÇA.

dilluns, de setembre 03, 2007

GASTROMACHIA...

GASTROMACHIA
LA COMPANYIA CÀJKA DE CÀLLER ( CIÀJKA= GAVINA EN RUS),ÉS UN CONJUNT PERMANENT DE PROFESSIONALS DEL TEATRE, QUE A L’ALGUER HA ESCENIFICAT “GASTROMACHIA”, VAUDEVILLE GASTRONÒMICA EN MÚSICA.
SET FORMIDABLES ACTORS, REGITS PER L’ASSENYADA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE FRANCESCO ORIGO, INTERPRETEN ELS PERSONATGES D’UNA JERARQUIA D’UNA CUINA DE CORT DEL XVII SEGLE I CUINEN UNA TRADICIONAL SOPA SARDA RECITANT, CANTANT, BALLANT I EMBOLICANT DIRECTAMENT EL PÚBLIC.
TOT AIXÒ RESPECTANT EL TEMPS QUE LA RECEPTA TÉ PER COURE A FOC LENT..I LA SOPA DINS UNA GRAN OLLA CONTINUA BULLINT I EMANANT EN L’AIRE UN INVITANT PERFUM QUE ESTIMULAL’APETIT!
PROFESSIONALS DEL TREBALL I DE LA RIALLA,ELS ACTORS HAN ARRENCATS APLAUDIMENTS JA DESPRÉS ELS PRIMERS COPS DE L’ESPECTACLE.
MOLT EMOTIU EL MONÒLEG EN DIALECTE VÈNET D’UN POBRE AFAMAT QUE ÉS L’ESSÈNCIA DE L’ESCRIT DE ORIGO, ÉS A DIR DE POSAR L’ATENCIÓ SOBRE LA ENORME DIVERSITAT ENTRE UN MÓN DE POCS, RIC I OPULENT I ARA JA OBÈS I UN ALTRE ON ES RASCA LA FAM.
ENTRE RITMES ESPANYOLS, BALLADES SARDES I NAPOLITANES, MONÒLEG EN VÈNET, S’HA ARRIBAT AL EGRAN FINAL AMB LA REPARTICIÓ DE LA SOPA ALS ESPECTADORS ENCURIOSITS.
MERAVELLÓS CONVIT ENTRE LES MURALLES ANTIGUES DEL FORT DE LA MADDALENA, BANYAT DE BON VIN NEGRE ,SOTA EL CEL ESTRELLAT I EL SOMRIC D’APROVACIÓ DE LA LLUNA PLENA.
DULCIS IN FUNDO, FAN ECO DINS LES MEVES ORELLES, LES PARAULES DE SALUT EN DIALECTE GENOVÈS, ADREÇADES GENTILMENT PEL GUIONISTA A UNES ESPECTADORES DE LIGURIA COM JO.

GASTROMACHIA (VERSIONE IN ITALIANO)GASTROMACHIA (VERSIONE IN ITALIANO)

LA COMPAGNIA CÀJKA DI CAGLIAR I (CIÀJKA = GABBIANO IN RUSSO), È UN ENSEMBLE STABILE DI PROFESSIONISTI DEL TEATRO CHE AD ALGHERO HA PORTATO IN SCENA “GASTROMACHIA”, VAUDEVILLE GASTRONOMICA IN MUSICA.
SETTE FORMIDABILI ATTORI, DIRETTI DALLA SAPIENTE REGIA DI FRANCESCO ORIGO, INTERPRETANO I PERSONAGGI DI UNA GERARCHIA DI UNA CUCINA DI CORTE DEL XVII SECOLO E CUCINANO UNA TRADIZIONALE ZUPPA SARDA, RECITANDO,CANTANDO, BALLANDO E COINVOLGENDO DIRETTAMENTE IL PUBBLICO. TUTTO CIÒ RISPETTANDO I TEMPI DI COTTURA DELLA RICETTA, CHE DEVE CUOCERE A FUOCO LENTO…E LA ZUPPA DENTRO UN PENTOLONE CONTINUA A BOLLIRE SPRIGIONANDO NELL’ARIA UN INVITANTE PROFUMO CHE STIMOLA L’APPETITO!
PROFESSIONISTI DEL LAVORO E DELLA RISATA, GLI ATTORI HANNO STRAPPATO APPLAUSI GiÀ DALLE PRIME BATTUTE DELLO SPETTACOLO.
TOCCANTE IL MONOLOGO IN DIALETTO VENETO DI UN POVERO AFFAMATO, CHE EVIDENZIA L’ESSENZA DEL TESTO SCRITTO DA ORIGO, OSSIA POSARE L’ATTENZIONE SULL’ENORME DIVARIO TRA UN MONDO DI POCHI,RICCO, OPULENTO E ORMAI OBESO ED UN ALTRO DOVE SI RASENTA LA FAME.
TRA RITMI SPAGNOLI, BALLATE SARDE E NAPOLETANE, MONOLOGO IN VENETO,SI ARRIVA AL GRAN FINALE CON DISTRIBUZIONE DELLA ZUPPA AGLI SPETTATORI INCURIOSITI.
MERAVIGLIOSO CONVITTO FRA LE MURA ANTICHE DEL FORTE DELLA MADDALENA, BAGNATO DA BUON VINO ROSSO, SOTTO IL CIELO STELLATO ED IL SORRISO D’APPROVAZIONE DELLA LUNA PIENA.
DULCIS IN FUNDO, FAN ECO NELLE MIE ORECCHIE,LE PAROLE DI SALUTO IN DIALETTO GENOVESE INDIRIZZATE GENTIMENTE DAL REGISTA AD ALCUNE SPETTATRICI LIGURI COME ME.