dijous, de juliol 02, 2015

Homes estèrils esquetges d'asfalt


Homes
estèrils
esquetges d'asfalt
oscil ·len
en pensaments

de núvols i pols.
Homes
fumosos
cels de malenconia
esvanits
en ombres
de incomprensió.
Deserts de
crepadures i paraules.
Parèntesi
de encontres i escontres.
Soliloqui
Guiatxo

Uomini, 
sterili 
schegge d'asfalto
vacillano 
in pensieri
di nuvole e polvere.
Uomini, 
fumosi
cieli di malinconia 
dissolti
in ombre
di incomprensione.
Deserti di
crepe e parole
Parentesi 
di incontri scontri
Soliloquio
Ghiaccio

ANNA CINZIA PAOLUCCI