dilluns, de març 24, 2008

LA PRIMAVERA...


LA PRIMAVERA

Què importa si visc de coses senzilles,
de breus intants?
Si una infinida dolcesa m’omple per la il.lusió
d’un raig de sol entre les ombres.
Vaguejo sobre miratges de felicitat,
brodats de somni i nostàlgia.
Què importa si parlo de cels encantats
darrere tràgics núvols?
Si em deixo bressar del tebi alè
de la primavera.
Sobre el tronc argentí
ha explotat la túrgida gemma.
Sobre el meu esprit
un enrenou de flors.
Què importa si avui és primavera i vull jugar?LA PRIMAVERA

Cosa importa se vivo di cose semplici,
di brevi istanti?
Se una infinita dolcezza mi pervade per il piacere
d'un raggio di sole fra le ombre.
Vagheggio su miraggi di felicità,
trame di sogno e nostalgia.
Cosa importa se parlo di cieli incantati
dietro tragiche nuvole?
Se mi lascio cullare dal tiepido alito
della primavera.
Sul tronco argentino
è esplosa la turgida gemma.
Sul mio spirito
un subbuglio di fiori.
Cosa importa se oggi è primavera e voglio giocare?

dimarts, de març 18, 2008

ET REGALO UN POEMA...


ET REGALO UN POEMA

Et regalo un poema,
ja ho sé que és poca cosa,
però és tot això que tinc a les mans.
Lleuger com papallona
sobre un prat florit,
serè com un estel que vola
allà on refulgeix el sol.
Et regalo un poema,
carícia silenciosa i
bàlsam deliciós de paraules.
Et regalo la veu del vent,
nuus cobertes de pol.len,
el sabor de la mar,
el color de les violes.
Et regalo un poema,
rialler refilet d’ocells,
el lent murmuri de la mar,
el sol que declina i
dóna un tremolor al cor.

diumenge, de març 16, 2008

TORNAR A ÉSSER...


TORNAR A ÉSSER

La lluna plena il.luminava el silenci nocturn.
A través dels ulls buscava el camí,
a través de l’ànima buscava la pau.
He recorregut el camí escoltant
les veus de la muntanya.
He jugat amb les ombres de la nit,
amb el misteri del bosc.
El vell canut al fons de la caverna
m’ha indicat el camí.
Les seves mans cansades
m’han plasmat un cor nou.
Dins els ulls foscs
he saborejat la mirada del meu pare,
istants preciosos d’un passat feliç.

dimecres, de març 12, 2008

CAP EL NO RES...


CAP EL NO RES
Aquesta nit durant el somni,
has vingut a trobar-me
en el meu llit de flors.
Entre petals de apunts,
reflexions i records,
jeies immòbil
sense dirigir-me la mirada.
La meva mare era contenta del teu retorn…….
Entre pètals d’orgull,
rancúnia i silenci,
jeies immobil
mirant fixament el sostre.
La meva mare era contenta del teu retorn……
Entre pètals de tintes
més clares i més fosques,
jeies immobil,
sense tocar el meu cos.
La meva mare era contenta del teu retorn…..
Entre pètals d’ansietat,
por i incertesa,
el dia s’ha despertat acariciant
la meva solitud i les meves espines.
La meva mare era contenta del teu retorn…..
Jo, en canvi no he pogut
compartir la seva felicitat
i continuo peregrinant
cap el no res.

diumenge, de març 09, 2008

QUI SÓC JO?


QUI SÓC JO?
Al timó de la meva vida
condueixo i dirigeixo
emocions i sentiments.
Passen en sèrie
els meus pensaments,
memories del passat,
presagis del futur.
Però el present és un xiuxiueig,
un cristall de roca,
un fantasma lleuger.
Corren els núvols
sobre els meus pensaments,
amaguen històries viscudes,
batalles perdudes
i cascades de sol.
Són follets del passat,
són fades del futur.
Però el present és el cant rogallós
del cep que crema.
Passen en sèrie els meus pensaments,
els miro a distància,
quasi no els conec
envoltats per l’ombra……
són cos i esprit,
huracà i tendresa.
CHI SONO?

Al timone della mia vita
conduco e dirigo
emozioni e sentimenti.
Passano in serie
i miei pensieri,
memorie del passato,
presagi del futuro.
Ma il presente è un sussurro,
un cristallo di roccia,
un fantasma leggero.
Corrono le nuvole
sui miei pensieri,
nascondono storie vissute,
battaglie perse
e cascate di sole.
Sono folletti del passato,
sono fate del futuro.
Ma il presente è il canto roco
del ceppo che brucia.
Passano in serie i miei pensieri,
li osservo a distanza,
quasi non li riconosco
avvolti dall’ombra...
sono corpo e spirito,
uragano e tenerezza.

dissabte, de març 01, 2008

JOCS D’AIGUA ( recull d’HAIKUS)JOCS D’AIGUA ( recull d’HAIKUS)

Cel iracund
de núvols menyspreats,
llamps i follia.Cielo iracondo
di nuvole spregevoli
lampi e follia


Cames d’aranya,
música variada
gotes de llum.

Zampe di ragno,
musica varia
gocce di luce

Enrenou d’aigua,
elements fornicants
perfum de molsa.

Confusione d'acqua,
elementi fornicanti
profumo di muschio.


En el mirall
d’esfèriques estrelles
sèpals humits.

Nello specchio
di sferiche stelle
sepali umidi.


So argentí d’arpes,
enriquiment orquestral
d’ànima angelica.

Suono argentino di arpe
arricchimento orchestrale
d'anima angelica.

Sura lleugera
rosella que desperta
sensual oblit.

Sughero leggero
papavero che risveglia
sensuale oblio

Xàfec de veus
escampa murmuració,
notes paraules.

Acquazzone di voci
sparge mormorio,
note parole.